Genel

Forklift Ehliyetini Kimler Alır?

            Forklift türü iş makinesi kullanmak isteyen kişiler mutlaka yönetmelikler ve yasalar gereği forklift ehliyeti almaları gerekmektedir. Aksi halde İş Emniyeti ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamında kanunlara karşı geldiği düşünülerek, suç işlemiş sayılırlar.

Forklift ehliyetine sahip olmak için bazı şartları taşımak ve gerekli evrakları eksiksiz bir biçimde ilgili kurumlara iletmek gerekmektedir. Bu açıdan forklift türü iş makinesi kullanacak ve bu alanda görev alacak kişilerin en fazla sordukları sorulardan birisi de forklift ehliyetini kimler alır sorusudur. Forklift ehliyetini alabilmek için öncelikle ehliyet için gerekli şartları yerine getirmek gerekmektedir.

 Forklift Ehliyet Almanın Şartları Nelerdir?

Forklift ehliyeti alma şartları ilgili tüzük ve 1475 Sayılı iş Kanunu hükümlerince belirtilmiştir. Bu hükümler gereğince forklift ehliyeti için öncelikle 18 yaşını doldurmuş ve kanunlar tarafından reşit sayılmış olmak gerekmektedir. Bu yaşın altında olan kişilere ehliyetin hiçbir türü verilmemektedir. Ayrıca, ehliyete sahip olmak için en az ilkokul mezunu olma şartı da bulunmaktadır. Bu nedenle, eğer forklift ehliyeti için bir başvuru yapılacaksa mutlaka eğitim düzeyi en az ilkokul düzeyinde olmalıdır.

Kanun hükümleri gereğince kanunun 41. maddesinin e bendinde yer alan Türk Ceza Kanunu maddelerinden herhangi bir mahrumiyetinin bulunmaması gerekir. Bu mahrumiyetlerden birisine sahip olan kişiler diğer tüm şartları taşıyor olsa dahi forklift ehliyeti alamazlar. Ayrıca, iş güvenliği yönetmeliğinde bulunan ruh ve vücut sağlığı ile ilgili diğer tüm şartları da taşımaları gerekmektedir. Vücut ve ruh sağlığı bütünlüğü taşımayan kişiler ehliyet için başvuru yapamazlar.

 Forklift Ehliyeti Almak İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Forklift ehliyetine sahip olmak isteyen kişiler mutlaka başvuru aşamasında istenilen belgeleri eksiksiz olarak getirmelidir. Bu belgeler şu şekilde sıralanabilir;

*Forklift ehliyeti için gerekli görülen düzeyde diploma

*6 ay içerisinde çekilmiş 5 adet biometrik vesikalık,

*Geçerliliğini koruyan sabıka kaydı belgesi,

*Kurumlar tarafından kabul görecek sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık raporu başvuru aşamasında mutlaka getirilmelidir. Forklift ehliyeti almak için farklı herhangi bir ehliyete sahip olmak gerekmez. Kişiler, gerekli şartları sağlayıp, istenilen belgeleri bulundurmaları sonucunda forklift ehliyeti için başvuru yapabilirler.